top of page
Tiedonhallintataidot

 

Tiedonhallintataitojen opettaminen on oppimaan oppimisen taitojen harjoittelua. Oleellista siinä on oppilaan itsenäinen ja aktiivinen rooli oppijana. Tiedonhallintataidot merkitsevät sitä, että itse osaa arvioida tiedon tarpeensa, tunnistaa ja pystyy nimeämään, mitä jo asiasta tietää ja osaa edetä saadakseen tarvitsemaansa lisätietoa. Käsitteiden hallinta ja niiden suhteet toisiinsa ovat merkittäviä tiedonhallinnan taitoja. Voidakseen hakea tietoa eri lähteistä, täytyy oppilaan osata nimetä joukko käsitteitä, jotka kuvaavat asiaa (synonyymit, läheiset käsitteet, vastakohdat jne.). Lisäksi täytyy ymmärtää tiedon tallentamisesta monia asioita. Mikä tiedonala sisältää mitäkin asioita? Mitkä tiedonalat voivat sisältää tietoa oman tiedonhaun kohteesta? Ketkä ovat tuottaneet tietoa aiheesta?

Tiedonhallinta on myös luovaa ja arvioivaa lukemista. Täytyy osata rajata suuresta tietomäärästä sellaiset asiat, jotka ovat oman aiheen kannalta tarpeen. Täytyy osata yhdistellä ja vertailla löytämiään tietoja. Jos tiedot ovat ristiriitaisia, on osattava tietyillä perusteilla tutkia, mikä tieto on luotettavaa. Kerätystä tiedosta täytyy osata tehdä johtopäätöksiä, jotka taas johtavat uusiin tiedonhaun perusteisiin. Tiedonlähteitä on osattava arvioida, on tehtävä päätöksiä mitä lähteitä tiedon käsittelyssä käyttää ja millä tavoin. Lisäksi on osattava merkitä käyttämänsä lähteet. Näiden taitojen opiskelu etenee systemaattisesti opetussuunnitelman mukaan Ymmerstan koulussa luokalta toiselle. 

bottom of page