top of page
Psykologitoiminta

 

Psykologin työskentelyn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä tukea oppimistavoitteiden saavuttamista. Käytännössä psykologin tehtävänkuva koulussa muodostuu laajasta kokonaisuudesta, johon kuuluu asiakastyötä, konsultaatiota, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä yhteisön tasolla sekä yhteistyötä kotien ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

 

Psykologin yksilö- ja asiakastyö sisältää:
 

  • lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvien kysymysten selvittelyn ja arvioinnin

  • tarvittaessa oppilaan psykologisen arvioinnin toimenpiteen, joita ovat esimerkiksi neuvottelut koulun henkilöstön ja vanhempien kanssa, psykologiset tutkimukset (ml. psykologiset testit) ja lausuntojen laatiminen

  • tukitoimien ja opetusjärjestelyjen suunnittelun

  • tarvittaessa ohjauksen jatkotutkimuksiin tai -hoitoon

  • opettajan konsultaation

  • oppilaiden yksilöllisen tuen ja ohjauksen tunne-elämän kehitykseen, sosiaaliseen

  • vuorovaikutukseen tai oppimiseen liittyvissä pulmissa
     

Ymmerstan koulupsykologi on Hanna-Maria Mäkelä, puhelin +358 40 6560198, hanna-maria.makela@luvn.fi
 

bottom of page