Poissaoloilmoitukset

 

Lapsen sairastuessa huoltaja ilmoittaa poissaolosta välittömästi luokanopettajalle Wilman kautta.


Mikäli oppilas noudattaa erityisruokavaliota, poissaolosta tulee ilmoittaa myös koulun  keittiöön,  puh. 043 8271187.

Jos poissaolon syy on muu kuin sairastuminen, huoltaja anoo poissaololupaa luokanopettajalta (1-5 päivää) tai rehtorilta (yli 5 päivää). Anomuksen  voi tehdä Wilman lomakkeella tai  vapaamuotoisella viestillä.

 

Poissaolon ajaksi pitää oppilaan sopia koulutehtävistä ja niiden tekemisestä luokanopettajan kanssa. Huoltajan vastuulla on, että oppilas ei jää loman takia jälkeen opiskelussa. Suositeltavaa on että lomat pidetään koulun loma-aikoina. 

© Asta Pajari

© 2016 Ymmerstan koulu, Espoo, suomi - finland