top of page
Poissaoloilmoitukset

 

Lapsen sairastuessa huoltaja ilmoittaa poissaolosta välittömästi luokanopettajalle Wilman kautta.


Mikäli oppilas noudattaa erityisruokavaliota, poissaolosta tulee ilmoittaa myös koulun  keittiöön,  puh. 043 8271187.

Jos poissaolon syy on muu kuin sairastuminen, huoltaja anoo poissaololupaa luokanopettajalta (1-5 päivää) tai rehtorilta (yli 5 päivää). Anomuksen  voi tehdä Wilman sähköisellä lomakkeella tai  käyttämällä lomaketta, joka löytyy Espoon perusopetuksen sivuilta. Wilmassa lomakkeet löytyvät Hakemukset ja päätökset -osiosta otsikon "Tee uusi hakemus" alta.

 

Poissaolon ajaksi pitää oppilaan sopia koulutehtävistä ja niiden tekemisestä luokanopettajan kanssa. Huoltajan vastuulla on, että oppilas ei jää loman takia jälkeen opiskelussa. Suositeltavaa on että lomat pidetään koulun loma-aikoina. 

Oppilaiden läsnäoloa ja poissaoloja seurataan systemaattisesti. Ymmerstan koulussa noudatetaan pääkaupunkiseudun yhteistä mallia, jossa oppilaan koulunkäyntiä tuetaan.  Poissaolotuntien määrän lisääntyessä noudatamme sovittua portaittaista seurantamallia. 

© Asta Pajari

bottom of page