Osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalle, jolla on oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia, koulu järjestää osa-aikaista erityisopetusta. Erityisopetuksella pyritään huolehtimaan siitä, että oppilas saavuttaa peruskoulun tavoitteet. Ymmerstassa osa-aikaista erityisopetusta antavat opettajat Sari Ukkonen ja Jenni Ojasalo-Rinkinen.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan koulupäivän aikana yksilöllisesti tai pienissä ryhmissä tai samanaikaisopetuksena. Se on yleensä luonteeltaan tilapäistä, jaksottaista ja vain yhtä tai muutamaa oppiainetta kerrallaan koskevaa. Erityisopetuksen tarpeen arvioivat tavallisimmin luokanopettaja ja erityisopettaja yhteistyössä oppilashuoltoryhmän ja oppilaan huoltajan kanssa.

© 2016 Ymmerstan koulu, Espoo, suomi - finland