top of page
Oppilasparlamentti

Koulussamme toimii oppilasparlamentti, jossa on jokaiselta luokka-asteelta edustajia. Oppilasparlamentti käsittelee luokkien esille ottamia asioita ja osallistuu koulun lukuvuoden suunnitteluun ja arviointiin. Parlamentin tavoitteena on parantaa oppilaiden hyvinvointia ja antaa heille mahdollisuus oman koulun kehittämiseen.

Ymmerstan koulun oppilasparlamentin toimintaperiaatteita

  • Edustajat tuovat parlamentin esityslistalle luokan esittämiä asioita.

  • Hanna-Kaisa Kupiainen vetää kokouksia, ja kokoontumiset ovat noin kolmen viikon välein. 

  • Parlamentin jäsenet valitaan kahden vuoden jaksoksi, halukkaat voivat asettua ehdolle. Ennen vaaleja keskustellaan oppilaiden kanssa ominaisuuksista joita parlamentin jäsenellä pitäisi olla (neuvottelutaito, enemmistön luottamus, kehittämisehdotuksia, vastuuntunto jne.). 

  • Parlamentilla on neuvoa antava luonne koulun kehittämisessä, se osallistuu opetussuunnitelman kehittämiseen kykynsä mukaan ja on mukana toiminnan arvioinnissa. 

  • Parlamentti ei tee päätöksiä ilman luokkien kuulemista.

  • Parlamentilla on käytössä pieni budjetti (Ymmerstan koti- ja kouluyhdistykseltä saatu), jolla se toteuttaa yhteistä hyvää koululle. 

bottom of page