Oppilashuolto

 

Oppilashuolto on yhteisöllistä, kaikille kuuluvaa koulussa tapahtuvaa oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terveellinen ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

 

Oppilashuollollisella työllä edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Olennaisena tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa.

 

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (YHR) suunnittelee ja koordinoi oppilashuoltotoimintaa yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat vakinaisina jäseninä rehtori, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja erityisopettajat. Luokanopettaja osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään omaa luokkaansa koskevissa asioissa. Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään voidaan kutsua myös oppilaiden, huoltajien, nuorisotoimen ja muiden toimijoiden edustajia.

 

Yksittäisen oppilaan tuen tarpeiden selvittämiseksi ja oppilashuollon palveluiden järjestämiseksi voidaan koota yksilökohtainen asiantuntijaryhmä (YAR). Asian käsittely yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu oppilaan ja/tai huoltajan suostumukseen.

Lue lisää oppilashuollosta:
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Opiskelu_peruskoulussa/Oppilashuolto

© Jukka Lemmetty