top of page
Opiskeluhuolto

 

Opiskeluhuolto on yhteisöllistä, kaikille kuuluvaa koulussa tapahtuvaa oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terveellinen ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

 

Opiskeluhuollollisella työllä edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Olennaisena tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Opiskeluhuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa.

 

Koulun yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (YHR) suunnittelee ja koordinoi opiskeluhuoltotoimintaa yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Yhteisölliseen ryhmään kuuluvat vakinaisina jäseninä rehtori, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja erityisopettajat. Luokanopettaja osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään omaa luokkaansa koskevissa asioissa. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään voidaan kutsua myös oppilaiden, huoltajien, nuorisotoimen ja muiden toimijoiden edustajia.

 

Yksittäisen oppilaan tuen tarpeiden selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palveluiden järjestämiseksi voidaan koota yksilökohtainen asiantuntijaryhmä (YAR). Asian käsittely yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu oppilaan ja/tai huoltajan suostumukseen.

Lue lisää opiskeluhuollosta:
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/opiskeluhuolto

© Jukka Lemmetty

bottom of page