top of page
Kuraattoritoiminta

 

Kuraattori on kouluyhteisön sosiaalityön asiantuntija. Kuraattorin työskentelyn tavoitteena on edistää oppilaiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sosiaalityön keinoin sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kuraattorin tehtävät liittyvät sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön. Tehtävät sisältävät asiakastyötä, opetussuunnitelman mukaista oppilashuoltotyötä sekä monialaista yhteistyötä koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

 

Kuraattorin työ oppilaiden ja perheiden kanssa sisältää:
 

  • Oppilaan ja perheen kokonaistilanteen kartoittamisen ja arvioinnin (koulunkäynti, vapaa-aika, elämänhallinta, vuorovaikutussuhteet, voimavarat, verkostot)

  • Tukitapaamiset oppilaan kanssa (mm. sosiaaliset suhteet, vahvuudet, voimavarat, tunteiden hallinta, koulunkäynnin tuki)

  • Vanhemmuuden tukemisen ja neuvonnan

  • Opettajan konsultaation

  • Yhteistyön oppilaan, huoltajan ja koulun henkilöstön kanssa oppilaan opetuksen järjestämiseksi

  • Yhteistyön oppilaan kanssa työskentelevien koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa (esim. perheneuvola, lastenpsykiatrian avohoitoyksikkö, nuorisopsykiatria, lastensuojelu, nuorisotoimi)

  • Koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin ohjaamisen

 

Kuraattori Henna Karttunen, +358 40 6394338, henna.karttunen@luvn.fi

bottom of page