top of page
Kirjallisuuden opetus


Ymmerstan koulussa kirjallisuutta opiskellaan tarinoita lukemalla, kertomalla ja kirjoittamalla. Tarinoita kuunnellaan, kuvitetaan, esitetään ja katsotaan. Tarinoiden kohtaamisessa huomataan, mitä ajatuksia se itsessä herätti, ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa jaetaan erilaisia elämyksiä. Näin ymmärrys tarinasta, itsestä ja muista syvenee.

Kirjallisuuden opiskelussa keskeisinä menetelminä, ovat pari- ja lukupiirilukeminen. Niitä harjoitellaan systemaattisesti luokalta toiselle. Koulukirjastoon kerätään vuosittain hyvää kokoelmaa tukemaan tällaista opiskelutapaa. Yhteistyö kaupungin kirjaston kanssa on myös tärkeää.

Kirjallisuuden opiskelussa on meidän mielestämme merkittävää myös se, että oppilas saa itse valita luettavat kirjat heille vinkattujen kirjojen joukosta. Hyvän, sopivan ja itselle mielenkiintoisen lukemisen löytämisessäkin oppilas tarvitsee aikuisen apua ja ohjausta. 
 

Monet  koulumme oppilaista suorittavat myös Kunnaria, vapaaehtoista kirjallisuusdiplomia

Jokainen tarvitsee oman kirjastokortin. Näin se hankitaan (pdf).

bottom of page