top of page
Arvot


Ymmerstassa jokaisen tarina on tärkeä. Kunnioitamme jokaisen oikeuksia, tarpeita ja tavoitteita.
Kohtaamme toisemme kiireettömästi ja ystävällisesti.
Otamme huomioon toistemme erilaiset taustat ja lähtökohdat.

Ymmerstassa rakennetaan yhteistä tarinaa.
Kannamme yhdessä vastuun opetus- ja kasvatustehtävästämme. Toimimme siten, että kaikilla on mahdollisuus osallistua. Otamme huomioon toistemme vahvuudet ja olemme valmiita tukemaan toinen toisiamme. 

Ymmerstassa jokainen osallistuu turvallisen päivän luomiseen.
Toinen toisiamme arvostaen luomme turvallisen ilmapiirin. 

Ymmerstassa opitaan oppimisen taitoja.
Oppimisen lähtökohtana on oppimisen ilo ja erilaisten oppijoiden kannustaminen.

Toiminta-ajatus

Turvallisessa ja innostavassa ympäristössä harjoittelemme yhdessä oppimisen taitoja.

Lisää Espoon opetustoimen arvoista ja Ymmerstan koulun toiminta-ajatuksesta on Opetussuunnitelmat-osiossa.


 

Opetussuunnitelmat


Koulumme opetussuunnitelmat pohjautuvat valtakunnallisiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2016 ja Espoon kaupungin opetussuunnitelmatyöhön.


Opetussuunnitelma
 

Profiili

Kirjallisuutta opiskellaan tarinoita lukemalla, kertomalla ja kirjoittamalla. Tarinoita kuunnellaan, kuvitetaan, esitetään ja katsotaan. Tarinoiden kohtaamisessa huomataan, mitä ajatuksia se itsessä herätti, ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa jaetaan erilaisia elämyksiä. Näin ymmärrys tarinasta, itsestä ja muista syvenee. Erinomainen koulukirjastomme tukee  tällaista opiskelutapaa.
Taitoja harjoitellaan koulussa monella tavoin arkisissa vuorovaikutustilanteissa, mutta myös eri oppiaineiden oppitunneilla sekä monialaisissa opintokokonaisuuksissa.

Ilmaisutaidot ovat osa äidinkielen opetussuunnitelmaa. Taitoja harjoitellaan koulussa monella tavoin arkisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Tiedonhallintataitojen opettaminen on oppimaan oppimisen taitojen harjoittelua. Oleellista siinä on oppilaan itsenäinen ja aktiivinen rooli oppijana. Tiedonhallintataitojen avulla oppilas osaa itse arvioida tiedon tarpeensa, tunnistaa ja pystyy nimeämään, mitä jo asiasta tietää ja osaa edetä saadakseen tarvitsemaansa lisätietoa.

Tieto- ja viestintätekniikka nähdään yhtenä oppimisvälineenä ja tekniikkaa opiskeltaessa on usein sisältönä tiedonhallinnan jokin osa-alue. Erilaiset projektityöt kulkevat rinnan teknisen laitteen opiskelun kanssa.

Lisätietoja kirjallisuuden opetuksen, tiedonhallintataitojen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuksesta on Koulukirjasto-osiossa.

Kieliohjelma

Ymmerstan koulussa opiskellaan ensimmäiseltä luokalta alkaen englantia (A1-kieli). Valinnainen vieras kieli on ranska (A2-kieli). Ranskan ryhmä perustetaan, mikäli halukkaita 4.-luokkalaisia on vähintään 14.
Kuudennelta vuosiluokalta alkaen opiskellaan ruotsia.

 

bottom of page